Betydningen av behovsstøttende coaching

-

Formell tittel

Betydningen av behovsstøttende coaching på unge utøvere i utvikling: et selvbestemmelsesteori perspektiv

Formål

I dette prosjektet ønsker vi å undersøke om den støttende trenerstilen kan læres og hva som er sammenhengen mellom trenerens handlinger og utøvernes motivasjon, trivsel og prestasjon.

Prosjektbeskrivelse

En gruppe trenere blir tilbudt kurset: "Kurs i å aktivere utøveres motivasjon – motiverte utøvere, trivsel og sportslig utvikling". Intervensjonen består av 3 workshops og et digitalt hefte som trenerne gjennomfører oppgaver.