Betydning av likepersonsarbeid i rehabilitering

-

Formell tittel

Mind the gap - How can peer mentorship bridge the gap in rehabilitating individuals with an acquired brain injury?

Formål

Vi ønsker med dette prosjektet å få en bedre forståelse av begrepet likepersonsarbeid og undersøke hvordan likepersonsarbeid påvirker deltakere, foreldre og mentorer på aktivitetscamper for personer med ervervet hjerneskade.

Prosjektbeskrivelse

Dette er en kvalitativ studie hvor vi vil observere og intervjue deltakere, foreldre og mentorer på Brain Camp om deres erfaringer med likepersonsarbeid og hvordan dette påvirker områder som aktivitet, deltakelse, motivasjon og selvfølelse.

Det er planlagt to intervjuer av et strategisk utvalg av deltakerne og foreldre; ett rett i etterkant av campene og det andre omtrent seks måneder etter campene. Det er planlagt å intervjue et strategisk utvalg av mentorene én gang i etterkant av campdeltakelse. Observasjoner er planlagt i løpet av campene.

Studien vil kunne gi økt kunnskap om hvordan likepersonsarbeid i rehabilitering påvirker personer med ervervete nevrologiske skader, og om hvordan likepersonsarbeid kan tilrettelegges for at rehabiliteringen av denne og tilsvarende brukergrupper skal bli bedre.