Belastningsovervåking i fotball

Tett trening- og kampprogram i fotball medfører stor belastning og nevromuskulær tretthet. Blir belastningen for stor påvirker det prestasjonen negativt og øker sjansen for skader. Å kunne overvåke belastningen er derfor essensielt for å kunne styre belastningen best mulig.

Wiig, Håvard
stipendiat

Matthew Spencer
veileder

Raastad, Truls
veileder

Norsk Toppfotballsenter
prosjektmedarbeider

Sigmund Apold-Aasen
prosjektmedarbeider

-

Tid:

Sted: Norges Idrettshøgskole

Formell tittel

Monitorering av belastning og tretthet i norsk toppfotball

Formål

I dette prosjektet skal vi først undersøke nytten av objektive og subjektive verktøy for å overvåke belastning og tretthet i profesjonell fotball. For det andre vil vi studere forholdet mellom belastning, tretthet, fysisk prestasjon og skader. For det tredje vil vi undersøke sammenhengen mellom aktivitetsprofil i ett spill og den påfølgende utvinning av trøtthet og den fysiske ytelsen på dag tre etter kampen. I tillegg vil vi undersøke i hvilken grad ultra-strukturelle skader i muskel oppstår etter en kamp. Til slutt vil vi undersøke om det er mulig å forutse skader eller redusertprestasjon i fotball basert på disse overvåkingsverktøyene. Vår ambisjon er at resultatene av denne studien kan gi bedre restitusjon- og periodiseringsstrategier for å forbedre fysiske prestasjoner og forebygge skader i fotball.

Prosjektbeskrivelse

Vi skal overvåke belastning og tretthet ved daglige og ukentlige registreringer gjennom en hel sesong hos 2-4 profesjonelle fotballklubber. I et underprosjekt skal vi undersøke den individuelle belastningen i en enkeltkamp, den påfølgende restitusjonen og prestasjon på dag 3 etter kamp.