Bekkenbunnstrening i forebygging og behandling av underlivsprolaps

-

Tid:

Sted: NIH- aud A

Formell tittel

Pelvic floor muscle function and pelvic organ prolapse

Formål

Grunnet en høy forekomst av underlivsprolaps (prolaps/nedfall/fremfall av blære, livmor og/eller tarm) blant kvinner og tilhørende problemer er det et stort behov for å identifisere risikofaktorer, forebygging og behandling av lidelsen.
 
I dag mangler dokumentasjon på effekt av bekkenbunnstrening for å redusere og forebygge prolaps. Kun sparsom dokumentasjon finnes om mulige endringer i bekkenbunnens morfologi (form og fasong) og funksjon etter bekkenbunnstrening. For å evaluere slike effekter er det nødvendig med gyldige målemetoder. 
 
Målet med avhandlingen var å evaluere ultralydmålingenes repeterbarhet, identifisere risikofaktorer for prolaps, evaluere effekt av bekkenbunnstrening i forebygging og behandling av prolaps og å dokumentere morfologiske endringer i bekkenbunnene etter slik trening.

Prosjektbeskrivelse

Bekkenbunnstrening i forebygging og behandling av underlivsprolaps
109 kvinner ble tilfeldig trukket til trening (n=59) og kontrollgruppe (n=50).
 
Begge gruppene fikk informasjon om lidelsen og ble rådet til å trekke sammen bekkenbunnsmusklene før hosting, nysing og tunge løft og å unngå å trykke nedover (f.eks. ved avføring).
 
Kvinnene i treningsgruppen skulle trene 3 sett med 8-12 sammentrekninger av bekkenbunnsmusklene i seks måneder. I tilegg fikk de individuell oppfølging hos fysioterapeut.

Resultat

Resultat: 19% av kvinnene i treningsgruppen versus 8% av kontrollene bedret grad av prolaps.  Kvinnene i treningsgruppen reduserte frekvens og plager av prolapsrelaterte, blære og tarmsymptomer, bedret styrke og utholdenhet i bekkenbunnsmuskulaturen, økte muskeltykkelse, eleverte posisjon på blære og tarm, reduserte arealet på levator hiatus og forkortet lengden på bekkenbunnsmusklene sammenlignet med kvinnene i kontrollgruppen. 
 
Konklusjon: Studien viser at veiledet bekkenbunnstrening kan redusere grad av prolaps, redusere symptomer og skape morfologiske og funksjonelle endringer i bekkenbunnen.

Les hele rapporten

Last ned fra Brage