Barn med funksjonsnedsettelser vil bli sett som vanlige barn

Tid:

Sted: NIH

Les hele rapporten

Last ned fra Brage