Barn med fremre korsbåndsskade

Tid:

Sted: Norges idrettshøgskole

Formell tittel

Funksjon og radiologiske forandringer i kne etter fremre korsbåndsskade hos barn 12 år eller yngre

Formål

Vi har de senere år erfart at det ser ut til å være et økende antall barn som pådrar seg fremre korsbåndsskade. Skadene ser ut til å skje i alpint, ved twin-tip skikjøring og i fotball.

Ettersom barns skjelett er i vekst, så er det økt risiko ved å gjennomføre korsbåndsrekonstruksjon. Derfor blir barn som utgangspunkt behandlet med trening som rehabilitering, og de bruker skinne på kneet ved vridningsaktiviteter. Operasjon gjennomføres vanligvis ikke før barnet er utvokst, men unntak gjøres ved stor grad av instabilitet eller på grunn av eventuelle tilleggsskader på menisk eller brusk.
 
I dette prosjektet ønsker vi å dokumentere hvordan knefunksjonen utvikler seg hos barn etter fremre korsbåndsskade. Vi bruker også høy-kvalitets MR for å undersøke om det forekommer tidlige tegn til slitasjeforandringer i kneet etter korsbåndsskade eller korsbåndsoperasjon hos barn.

Prosjektbeskrivelse

Barn som henvises til Oslo Universitetssykehus eller Hjelp24 NIMI med fremre korsbåndsskade når de er 12 år eller yngre inkluderes i prosjektet. Barna gjennomgår undersøkelse hos professor og ortopedisk kirurg Lars Engebretsen og funksjonstesting hos idrettsfysioterapeut Håvard Moksnes en gang i året. I tillegg følges barna månedlig med et internettbasert spørreskjema for å dokumentere hvilket aktivitetsnivå barna holder etter korsbåndsskade eller operasjon.

Resultat

Per september 2010 er 48 barn inkludert i prosjektet. 60 % av skadene er oppstått i alpint eller på twin-tip ski.

Publikasjoner
Moksnes H, Engebretsen L, Risberg MA. Performance-based functional outcome for children 12 years or younger following anterior cruciate ligament injury: a two to nine-year follow-up study. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2008 March;16(3):214-23.

Se hele avhandlingen i Brage

Les hele rapporten

Last ned fra Brage