Autonomistøtte, målsetninger og velvære blant norske toppidrettsutøvere

-

Formell tittel

Autonomistøtte, personlige mål og subjektiv velvære; En empirisk studie blant norske toppidrettsutøvere basert på selvbestemmelsesteorien

Formål

Ønsket var undersøke om type målsettinger som idrettsutøvere har henger sammen med hvordan de vanligvis føler seg. I tillegg var det også ønskelig å se om oppfattelse av trener hadde noen sammenheng med hva slags mål utøverne hadde.

Resultat

Resultatene går i retning av en positiv sammenheng mellom oppfattet autonomistøtte fra trener og autonome årsaker for personlige mål. Autonome årsaker for personlige mål ser videre ut til å være positivt korrelert med positiv affekt. Kontrollerte årsaker for målene er forbundet med høyere negativ affekt hos idrettsutøverne. Dette fikk støtte av SRQ, som også antydet signifikante sammenhenger med subjektiv velvære. Ytre innhold i personlige mål indikerte en positiv sammenheng med negativ affekt. Da det ble kontrollert for både årsaker og innhold i de idiografiske målene, var en modell også signifikant for subjektiv velvære i regresjonen. Til slutt ble en prosessmodell undersøkt, der det hypotetiseres en ”sti” fra trener til autonome mål og videre til positiv affekt. Modellen fikk støtte i både regresjon, Sobels test og LISREL, som antyder at autonome årsaker for personlige mål medierer forholdet mellom oppfattet autonomistøtte og positiv affekt.
 
Masteroppgave: Autonomistøtte, personlige mål og subjektiv velvære; En empirisk studie blant norske toppidrettsutøvere basert på selvbestemmelsesteorien
Solberg, PA, & Halvari, H. (2009). Perceived autonomy support, personal goal content, end emotional well-being among elite athletes: Mediating effects of reasons for goals. Perceptual and Motor Skills, 108, 721-743.