Antidoping: et allment ideal for individ og samfunn?

Nasjonale antidopingorganisasjoner som Antidoping Norge utvider sin praksis fra toppidrett til organisert konkurranseidrett på lavere ferdighetsnivåer og til den stadig voksende fitnessindustrien. Det reiser interessante spørsmål om virksomhetens idégrunnlag. Hvilke idéer ligger til grunn for antidopingarbeidet i toppidretten, og gir disse mening på tvers av idrett forstått bredt

-

Formell tittel

Antidoping: et allment ideal for individ og samfunn?

Formål

Prosjektets hovedformål er å undersøke det etiske grunnlaget for et bredt antidopingideal som favner bredere enn toppidretten og inkluderer, for eksempel, breddeidrett og den stadig ekspanderende fitnessindustrien. Antidopingorganisasjoner i mange land utvider sin praksis fra toppidretten til å angå personer som driver idrett i mange former og på ulike nivåer, uten at dette synes tilstrekkelig begrunnet fra et etisk perspektiv. Dette er spesielt interessant i lys av en hurtig utvikling innen prestasjonsfremmende biomedisinsk teknologi.

Med tanke på teoretisk tilnærming er prosjektets formål å utforske hvordan narrative teorier om identitet og mening kan belyse den etiske diskusjonen om bruk av prestasjonsfremmende biomedisinsk teknologi i idrett og samfunn.

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet består av fire studier med praktisk etikk som metode.

(i) The ethics of performance-enhancing drug use among non-competitive gym exercisers: A question of narrative identity?

(ii) The confession dilemma: a narrative approach

(iii) Engines or medicine? A narrative approach to the ethics of performance-enhancing technology in road cycling

(iv) Under utarbeidelse