Antidoping: politikk, praksis og holdninger

-

Formell tittel

Antidoping: politikk, praksis og holdninger

Formål

Hensikten med prosjektet er å bidra til å avklare hvilken sammenheng det er mellom anti-dopingpolitikk, anti-dopingarbeid og holdninger som utøvere, trenere og det medisinske støttepersonellet har til disse aspektene og til bruken av doping.

Prosjektbeskrivelse

Dopingproblematikken har fått en økende oppmerksomhet i den offentlige debatten i de senere år. Anti-dopingpolitikken og anti-dopingarbeidet har derfor blitt viktig for at toppidretten skal kunne legitimere seg i det norske samfunnet.
1. Prosjektet skal belyse beslutningsprosessene bak utformingen av anti-dopingpolitkken innenfor toppidretten i Norge.
2. En analyse av hvordan denne politikken blir implementert, dvs hvilke konkrete tiltak som politikken resulterer i.
3. En holdningsanalyse av utøvere, trenere og det medisinske støttepersonellet på anti-dopingområdet.