Korsbåndskader i håndball: fra skade til forebygging

Tid:

Sted: Norges idrettshøgskole

Formell tittel

Anterior Cruciate Ligament Injuries in Team Handball – from Injury to Prevention

Prosjektbeskrivelse

Grethe Myklebust forsvarte 26. juni 2003 sin avhandling. ”Anterior Cruciate Ligament Injuries in Team Handball – from Injury to Prevention” for graden Doctor Scientiarum ved Norges idrettshøgskole, institutt for idrettslige og biologiske fag.
'
Grethe Myklebust er født 8. juni 1958 og oppvokst i Trondheim. Hun er utdannet fysioterapeut, spesialist i idrettsfysioterapi, og har arbeidet ved Norsk Idrettsmedisinsk institutt (NIMI) siden 1988 med unntak av to år ved Toppidrettssenteret. Hun har vært aktiv håndballspiller på elitenivå. Hun har vært fysioterapeut for både kvinnelandslaget i håndball og fotball, og er i dag knyttet til landslagene i sandvolleyball.
 
Grethe Myklebust startet sin stipendiatperiode ved Senter for idrettsskadeforskning, Norges idrettshøgskole i mai 2000. Doktorgradsarbeidet omhandler fremre korsbåndskader i norsk håndball — ”fra skade til forebygging”. Professor Roald Bahr ved Norges idrettshøgskole har vært hennes veileder.
 
Avhandlingen omfatter fire studier — to epidemiologiske studier, en studie hvor målet var å undersøke konsekvensene av en fremre korsbåndskade over tid, samt en studie hvor hensikten var å forebygge fremre korsbåndskader blant kvinnelige håndballspillere.
Undersøkelsen viser at kvinner skader seg dobbelt så hyppig som menn i de tre øverste divisjonene, og fem ganger så hyppig i elitedivisjonen. Fremre korsbåndskader skjer hyppigst i kamper og bakspillerne er mest utsatt. Av spillere som ble fulgt opp 6-11 år etter skaden hadde 60% av dem som ble operert, og 80% av dem som ble konservativt behandlet kommet tilbake til idrett på samme nivå. Om lag halvparten av spillerne hadde imidlertid problemer med kneet i form av instabilitet, redusert bevegelighet eller smerter. Så mange som 20% av spillerne røk korsbåndet på nytt i samme kne og 9% i motsatt kne, alle i håndball.
I den forebyggende studien blant 950 kvinnelige håndballspillere i de tre øverste divisjonene gjennomførte spillerne et 5-7 ukers treningsprogram, 15 minutter 3 ganger pr uke, med øvelser på gulv, balansematte og balansebrett. Antall fremre korsbåndskader ble registrert i en kontrollsesong og i løpet av to intervensjonssesonger. Resultatene tyder på at treningsprogrammet forebygger fremre korsbåndskader for spillere som gjennomfører programmet som planlagt.
 


Informasjon om prosjekter og publikasjoner for Grethe Myklebust finnes på Senter for idrettsskadeforskning

Les hele rapporten

Last ned fra Brage