Korsbåndskader i håndball: fra skade til forebygging

Tid:

Sted: Norges idrettshøgskole

Formell tittel

Anterior Cruciate Ligament Injuries in Team Handball – from Injury to Prevention

Prosjektbeskrivelse

Grethe Myklebust forsvarte 26. juni 2003 sin avhandling. ”Anterior Cruciate Ligament Injuries in Team Handball – from Injury to Prevention” for graden Doctor Scientiarum ved Norges idrettshøgskole, institutt for idrettslige og biologiske fag.
'
Grethe Myklebust er født 8. juni 1958 og oppvokst i Trondheim. Hun er utdannet fysioterapeut, spesialist i idrettsfysioterapi, og har arbeidet ved Norsk Idrettsmedisinsk institutt (NIMI) siden 1988 med unntak av to år ved Toppidrettssenteret. Hun har vært aktiv håndballspiller på elitenivå. Hun har vært fysioterapeut for både kvinnelandslaget i håndball og fotball, og er i dag knyttet til landslagene i sandvolleyball.
 
Grethe Myklebust startet sin stipendiatperiode ved Senter for idrettsskadeforskning, Norges idrettshøgskole i mai 2000. Doktorgradsarbeidet omhandler fremre korsbåndskader i norsk håndball — ”fra skade til forebygging”. Professor Roald Bahr ved Norges idrettshøgskole har vært hennes veileder.
 
Avhandlingen omfatter fire studier — to epidemiologiske studier, en studie hvor målet var å undersøke konsekvensene av en fremre korsbåndskade over tid, samt en studie hvor hensikten var å forebygge fremre korsbåndskader blant kvinnelige håndballspillere.
Undersøkelsen viser at kvinner skader seg dobbelt så hyppig som menn i de tre øverste divisjonene, og fem ganger så hyppig i elitedivisjonen. Fremre korsbåndskader skjer hyppigst i kamper og bakspillerne er mest utsatt. Av spillere som ble fulgt opp 6-11 år etter skaden hadde 60% av dem som ble operert, og 80% av dem som ble konservativt behandlet kommet tilbake til idrett på samme nivå. Om lag halvparten av spillerne hadde imidlertid problemer med kneet i form av instabilitet, redusert bevegelighet eller smerter. Så mange som 20% av spillerne røk korsbåndet på nytt i samme kne og 9% i motsatt kne, alle i håndball.
I den forebyggende studien blant 950 kvinnelige håndballspillere i de tre øverste divisjonene gjennomførte spillerne et 5-7 ukers treningsprogram, 15 minutter 3 ganger pr uke, med øvelser på gulv, balansematte og balansebrett. Antall fremre korsbåndskader ble registrert i en kontrollsesong og i løpet av to intervensjonssesonger. Resultatene tyder på at treningsprogrammet forebygger fremre korsbåndskader for spillere som gjennomfører programmet som planlagt.
--------------------------
Informasjon om prosjekter og publikasjoner for Grethe Myklebust finnes på:
Senter for idrettsskadeforskning