Amatøridrettens historie i Norge

-

Tid:

Sted: NIH

Formell tittel

Amatørførestillingar i norsk idrettsoffentlegheit 1881-1924

Formål

Prosjektet skal særleg ta for særleg publikasjonen Norsk idrætsblad gjennom 40 årgangar, og studera korleis amatørførestillingar kjem til uttrykk, og endrar seg, i dette bladet.

Prosjektbeskrivelse

Doktorgrada skal skrivast som ein monografi – på norsk

Les hele rapporten

Last ned fra Brage