Aktiv rehabilitering etter anstrengende utholdenhetstrening

Tid:

Sted: NIH

Prosjektbeskrivelse

Ine Wigernæs forsvarte 1.desember, 2000 sin avhandling: "Active Recovery After Strenuous Endurance Exercise" with particular reference to changes in the postexercise white blood cell count and plasma free fatty acid concentration, for graden Doctor Scientiarum ved Norges idrettshøgskole, Institutt for biologiske og idrettslige fag.
 
Ine Wigernæs er født 30 april 1969. Hun er oppvokst på Tonsenhagen i Oslo med sterke røtter i Hemsedal.
 
Ine Wigernæs fullførte sin cand.mag grad ved matematisk - naturvitenskapelig fakultet, Universitetet i Oslo i 1993, herunder med ett års idrettsfaglig studie ved University of Utah, Salt Lake City, USA. Hun oppnådde graden "Master of Science" ved University of Utah i 1995. Ine Wigernæs fikk stipendiatstilling ved Norges idrettshøgskole i desember 1995.
 
Prosjektarbeidet hennes har vært "aktiv restitusjon", med fokus på metabolske og immunologiske forandringer umiddelbart etter harde utholdenhets treningsøkter. Forsøkspersonene har vært godt trente utholdenhetsatleter som gjentatte ganger har vært gjennom 60 minutters løping, rett under anaerob terskel på tredemølle og
med varierende nedvarmingsregimer.
 
Forskning på aktiv nedvarming har til nå dreid seg om melkesyre-konsentrasjoner i blodet, og hvor hurtig denne metabolitten antar hvilenivåer. Ine Wigernæs arbeid har avdekket at aktiv nedvarming, kan opprettholde antallet hvite blodceller i perioden etter slike treningsøkter. En skadelig fettsyrekonsentrasjon de første 5-10 minutter "etter målpassering", kan også bli utsatt dersom man fortsetter med lett aktivitet, i motsetning til å være fullstendig i ro etter utmattende økter.
 
Komite:
Professor Holger Ursin, Universitetet i Bergen, leder
Professor Bente Klarlund Pedersen, Rikshospitalet, København
1. amanuensis Anna Haug, Norges Landbrukshøgskole