ACLR og trening

The effect of perturbation and balance training on muscle activation patterns and lower extremity biomechanics in ACL-injured individuals

-

Formell tittel

ACLR og trening

Formål

Undersøke kort- og langtidseffekten av ulike typer nevromuskulær trening på muskelaktiveringsmønster og leddbelastning hos korsbåndsopererte pasienter.

Prosjektbeskrivelse

ACL-opererte pasienter vil randomiseres til én av to ulike rehabiliteringsintervensjoner: balansetrening eller perturbasjonstrening. Begge intervensjoner vil inneholde styrketrening. Pasientenes bevegelsesmønster under gange og hopp vil testes i biomekanisk laboratorium pre-operativt og 6 måneder post-operativt. Spørreskjemaer og muskelstyrke testes pre-operativt, 3 og 6 måneder post-operativt.