Virkning av et periodisert styrketreningsprogram på fysiske prestasjonsparameter blant norske elite junior fotballspillere.

-

Formell tittel

Virkning av et periodisert styrketreningsprogram på fysiske prestasjonsparameter blant norske elite junior fotballspillere

Formål

Man ønsker å undersøke hvordan tre ulike styrketreningsstategier virker inn på løpsprestasjoner i fotballspillet. En mye brukt treningsmetode (1RM) vil bli testet mot eksplosiv styrketrening og utholdende styrketreningsmodeller.

Prosjektbeskrivelse

Fotballspillere trener ulike former for styrketrening for å forbedre løpshurtigheten i trenings- og kampsituasjoner. I dette studiet vil vi se nærmere på effekten av tre styrketreningsregimer på lpsprestasjoner og vertikal spenst.
 
26 unge norske juniorfotballspillere skal gjennomføre en 10 ukers treningsintervensjon. Tester av maks. styrke (1RM) og maks. løpshastighet (40 m) og uth.løpshurtighet (10x40m) vil bli gjennomført før vog etter treningsperioden.