Treningsekspertise, måle effekten av et intensivt treningsprogram for å påvirke endothel funksjonen hos arterosklerose pasienter

Formell tittel

Treningsekspertise, måle effekten av et intensivt treningsprogram for å påvirke endothel funksjonen hos arterosklerose pasienter

Formål

Prosjektet tar siket på å undersøke hvordan intensiv intervall- trening kan bedre helsesituasjonen/livskvaliteteten og prestasjonsevnen hos arterosklerosepasienter.
Målinger vil bli gjort av følgende fysiologiske parameter; E- Selectin. ICAM -1 og VCAM-1.

Prosjektbeskrivelse

20 personer med”røykebein” vil delta i prosjeketet og tilfeldig trukket til en eksperimentgruppe (n=10) og en kontrollgruppe (n=10). Treningene vil bli gjennomført 3 ganger per uke a 60 minutter i 12 uker.  Testing og målinger vil foregå før og etter intervensjonen.