Trening og type 2 diabetes

-

Formell tittel

Trening og type 2 diabetes

Formål

Formålet med prosjektet er å sammenligne effekten av trening på insulinsensitivitet og 24-timers hjertefrekvens variasjon i personer med insulinresistens/type 2 diabetes og normale kontroller.

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet vil bli gjennomført som er 10 ukers treningsstudie hvor forsøkspersonenes fysiske form, insulinsensitivitet og hjertefrekvensvariasjon vil bli undersøkt før og etter trening. Trening og annen aktivitet vil bli registrert og relatert to fysiologiske forandringer.