Muskulær adaptasjon til utholdenhetstrening

-

Formell tittel

Muskulær adaptasjon til utholdenhetstrening, effekt av oksygentilgjengelighet

Formål

Prosjektet skal studere effekt av oksygentilgjengelighet på hvordan muskelen tilpasser seg utholdenhetstrening. Forsøkspersonene skal trene det ene benet med redusert blodgjennomstrømning og det andre benet med full blodgjennomstrømning. Det tas muskelbiopsier for analyse av kapillærisering  og endring av metabolske enzymer.

Prosjektbeskrivelse

Utholdenhetstrening øker kroppens evne til å levere oksygen til musklene og musklenes evne til å utnytte dette oksygenet. Dette prosjektet fokuserer på musklenes tilpasninger. Musklene tilpasser seg utholdenhetstrening ved bl.a. at det blir dannet flere kapillærer og økt konsentrasjon av metabolske enzymer.  I dette prosjektet skal vi studere hvilke arbeidsbetingelser som gir størst tilpasning i muskelen. Vi har tidligere studert effekten av 1 benstrening på muskulær tilpasning, både hos eldre pasienter og friske (Slettaløkken et al., 2012) og hos unge utholdenhetstrente studenter (Rud et al., 2011). De muskulære tilpasningene var moderate sammenlignet med tidligere studier der 2 beinsykling har vært benyttet trass i at energiomsetning i musklene under trening er større ved enbeinstrening. Det synes derfor ikke som om det er bare er energiomsetningshastigheten som er avgjørende for tilpasningene. I dette prosjektet skal vi manipulere blodgjennomstrømningen til musklene under trening. Dette skal gjøres ved at man arbeider med ulik muskelmasse, ved at ett bein trener samtidig med at begge armene også trener, mens det andre benet trener alene. Det vil bli tatt muskelbiopsier for å se på nydannelse av kapillærer og metabolske enzymer. Prosjektet starter i august 2012 og avsluttes i juni 2013.