Koffein og prestasjon

-

Formell tittel

Effekt av koffein på prestasjon i høyden og lavland hos elite skiløpere

Formål

Formålet med prosjektet er å undersøke effekten av koffein på prestasjonen i 2000 m høyde hos elite skiløpere.

Prosjektbeskrivelse

Mange idrettskonkurranser foregår i høyden, men det er uklart om koffein har prestasjonsfremmende virking i høyden (f.eks. 2.000 m.o.h.). I dette studiet ønsker vi å undersøke effekten av koffein på prestasjonen i høyden etter akklimatisering. Designet vil være dobbelt-blindet med cross-over, og testen vil bli gjort standardisert i laboratorium.