Koffein, langrenn og prestasjon

Hvordan påviker ulike koffein doseringer idrettslig prestasjonsevne i langrenn når utøvere skal konkurere to dager på rad?

Formell tittel

Caffeine and poling performance in Cross-country Skiing over two days of competition

Formål

Hensiktet med studien er å undersøke hvordan ulike koffein doseringer påvirker idrettslig prestasjonsevne i langrenn når utøvere skal konkurere to dager på rad.

Prosjektbeskrivelse

Studien vil inkludere 10-20 mannlige langrennsutøvere på høyt nasjonalnivå. Utøverene vil gjennomgå tilvenningstrening, samt pre tester før de skal gjennomføre tre ”stake konkurranser”på 8 km (prestasjonstest som varer 30 min). Utøverene vil være blindet , og vil i en randomisert måte før konkurransen innta enten placebo eller en av to ulike koffein mengder.

Resultat

I oppstartsfasen