Kan styrketrening bedre utholdenhetsprestasjon?

-

Formell tittel

Effekten av styrketrening og muskelvekst på prestasjonen i løp og sykling og effekten av samtidig utholdenhetstrening på endringer i styrkeparametere og muskelmasse ved styrketrening

Formål

Prosjektets hovedmål er å bedre forstå hvordan styrketrening som et supplement til utholdenhetstrening kan påvirke prestasjonen i utholdenhetsidretter, viktige parametere som bestemmer denne prestasjonen og eventuelt gjennom hvilke mekanismer styrketrening kan påvirke prestasjonen.

Prosjektbeskrivelse

I forsøket vil vi rekruttere 45 kvinner som skal deles inn i 3 grupper som skal gjennomføre en 12 ukers intervensjon og testing før og etter. 30 av kvinnene skal være utholdenhetstrente utøvere på så høyt nivå som mulig.
Utøverne skal trene utholdenhetstrening minst 3 ganger i uken og de skal ha trent systematisk utholdenhetstrening i minst 12 måneder. Utøverne skal ikke ha bedrevet systematisk styrketrening de siste 6 måneder.
Disse 30 randomiseres inn i gruppe I og gruppe II. 
De 15 siste kvinnene skal være utrente og delta i gruppe III.

Gruppe I: Deltakerne i denne gruppen fortsetter sin utholdenhetstrening som normalt. I tillegg skal deltakerne trene tung styrketrening 2 ganger i uka. Styrketreningen vil bestå av 4 beinøvelser med 3 serier i hver øvelse. Den 12 ukers treningsperioden med tilvenning og testing vil gjennomføres sommer-høst 2012.

Gruppe II: Denne gruppen fortsetter sin utholdenhetstrening som normalt. Testing vil forgå samtidig som i gruppe I

Gruppe III: Denne gruppen vil gjennomføre samme styrketrening som gruppe I og maks en økt med utholdenhetsrelatert aktivitet i uken. Denne gruppen vil bare gjennomføre styrkerelaterte tester (se tabell 1).