Frisetting av myokiner under forskjellige typer trening

-

Formell tittel

Frisetting av myokiner under forskjellige typer trening

Formål

Musklene frisetter mange forskjellige proteiner (myokiner). De siste år har man funnet mange nye myokiner, men man ved lite om hvordan frisettingen reguleres. Formålet med prosjektet er å undersøke effekten av forskjellige typer trening (utholdenhet, styrke, anaerob trening) på frisettingen av myokiner fra unge friske forsøkspersoner. 

Prosjektbeskrivelse

Forsøkspersonene vil være unge friske menn og kvinner, som skal gjennomføre forskjellige typer av trening (utholdenhetstrening, styrketrening, og anaerob trening). Før og etter treningen blir det tatt blodprøver som skal analyseres for nye myokiner (bl.a. SAPARC, Fst1; IL-8).
 
Prosjektet skal gi svar på hvordan forskjellige treningsformer påvirker frisettingen av myokiner for bedre å forstå den fysiologiske betydning nye myokiner.