En studie på langrennslandslaget

-

Formell tittel

Eliteutøveres karriere i og utenfor idretten

Formål

Har det betydning for en utøvers sportslige prestasjoner at en sponsor jobber profesjonelt med å utvikle utøveren også på andre områder - eksempelvis utdannelse, jobberfaring og merkevarebygging?

Prosjektbeskrivelse

Langrennslagets hovedsponsor, Aker ASA, vil gjennom Aker Achievement skape økt bevissthet hos utøvere om deres muligheter til å styrke egne forutsetninger for å yte maksimalt i idrett og samtidig skape et grunnlag for egen karriere under og etter tiden som aktiv utøver.
 
NIHs studie skal følge prosessen gjennom dybdeintervjuer og elektroniske spørreundersøkelser med utøvere og trenere på elitelagene for kvinner og menn.
 
Som en del av studien vil det gjøres kartlegging av hvordan løpere på landslaget på 1990-tallet og fremover planla et yrkesliv etter karrieren, hvordan de oppfattet tilretteleggingen fra forbund, Olympiatoppen og sponsorer, hvilken utdanning de evt. har tatt etter karrieren.