Effekt av høy- og lavintensitet trening på aerob kapasitet

-

Formell tittel

Effekt av høy- og lavintensitet trening på aerob kapasitet

Formål

Formålet med prosjektet er å undersøke om løpetrening med høy intensitet kan øke maksimal oksygenopptak, prestasjon og insulinsensitivitet like så effektivt som langkjøring.

Prosjektbeskrivelse

Idrettsutøvere gjennomfører ofte forskjellige typer av trening for å øke utholdenheten. Folk trener også forskjellig for å få bedre helse. Men hva er best? I dette studie vil 2 grupper av forsøkspersoner trene i 8 uker for å sammenligne effekten av høy- og lavintensitetstrening på utholdenheten, insulinsensitivitet og hjertefrekvensvariasjon.