Forskningsprosjekter ved NIH

Læring i friluftsliv

Publisert

Kroppsøving og pedagogikk

Magnussen, Leif Inge
stipendiat

Breivik, Gunnar
veileder

Engelsrud, Gunn
veileder

Skole, Læring og Psykisk helse

Seksjon for idrettsmedisinske fag

Ingeborg Barth Vedøy, Høgskolen i Innlandet og Norges idrettshøgskole
stipendiat

Anderssen, Sigmund Alfred
hovedveileder

Hege E. Tjomsland, Høgskolen i Innlandet, Nasj.senter for mat, helse og fysisk aktivitet
biveileder

Knut R. Skulberg, Høgskolen i Innlandet
biveileder

Ung & aktiv

Coaching og psykologi

Riiser, Kirsti
stipendiat

Sølvi Helseth, Phd, Professor, Oslo and Akershus University College of Applied Sciences
hovedveileder

Ommundsen, Yngvar
biveileder

Knut Løndal, Phd, Dosent, Oslo and Akershus University College of Applied Sciences
biveileder

Kvalitetsklubb

Kultur og samfunn / Forskningssenter for barne- og ungdomsidrett / Organisasjon og ledelse / Fotball

Seippel, Ørnulf Nicolay
prosjektleder

Frode Smeland
prosjektmedarbeider

Diagnose, prognose og behandling av akutte hamstringsskader hos mannlige idrettsutøvere

Publisert

Idrettsmedisinske fag

Wangensteen, Arnlaug
stipendiat

Bahr, Roald
veileder

Dr. Johannes Tol (MD,PhD)
hovedveileder

Rodney Whitely (PT, PhD)
prosjektmedarbeider

Proffessor Erik Witvrouw(PT, PhD)
prosjektmedarbeider

Nabil Jomaah (MD)
prosjektmedarbeider

Emad Almusa (MD)
prosjektmedarbeider

Sirine Boukarroum (research nurse)
prosjektmedarbeider

Mohammed Farooq(statistician)
prosjektmedarbeider