NIH-podden

NIH-podden er for deg som er opptatt av fysisk aktivitet, bevegelse, idrett og trening. Våre dyktige forskere gir deg innsikt i ulike idrettsvitenskapelige temaer.

NIH-podden, som et viktig ledd i vår forskningsformidling. Den kan lastes ned fra  Podbean iTunes, og Spotify.

Gaute Slåen Heyerdahl er programleder for NIH-podden og jobber som postdoktor i idrettshistorie ved NIH, institutt for idretts- og samfunnsvitenskap. Hans forskning omhandler blant annet norsk og internasjonal idrettshistorie, olympiske leker, idrettens politiske økonomi og idrett og nasjonalisme.
Christina Gjestvang er programleder for NIH-podden og jobber som doktorgradsstipendiat ved NIH, institutt for idrettsmedisinske fag. Hun jobber med prosjektet "Treningssenterbransjen – en arena for folkehelse. Hvem, hva og hvorfor?". Hennes forskning omhandler blant annet treningssenterbransjen, oppstart av trening, fysisk aktivitet, treningstrender og personlig trener

NIH er en anerkjent forsknings- og utdanningsinstitusjon med en rekke ledende stemmer innen idrettsvitenskapelig forskning, både nasjonalt og internasjonalt.  Vi forsker på idrett og fysisk aktivitet i vid forstand og har fagmiljøer innen idrettsmedisin, fysisk prestasjonsevne, trenerrollen og idrettspsykologi, og kroppsøving, friluftsliv og pedagogikk. I podcasten ønsker vi å belyse tematikk og perspektiver knyttet til alle disse fagområdene.

NIH har et ansvar for formidling av riktig informasjon innen idrettsvitenskapelige tema slik at vi kan opplyse og korrigere blant annet myter og antakelser rundt blant annet fysisk aktivitet og bevegelse, trening, idrett og kosthold.

Episoder

NIH-podden lanserer nye episoder hver 14. dag. Som abonnent vil du dermed få ny og spennende idrettsvitenskapelig kunnskap og forskning  rett inn på øret. Få med deg de til enhver tid nyeste episodene ved å laste ned podcasten fra Podbean iTunes, og Spotify.

Temaene og gjestene er mange så her er det bare å glede seg! Dersom du liker podcasten vår er du selvsagt velkommen til å  spre det glade budskap til venner og bekjente.

Du kan bidra

NIH-podden har til hensikt å bringe idrettsvitenskapelig fakta til bords, og vi inviterer deg til å delta. Dersom du har temaer du ønsker at vi skal ta opp, eller spørsmål knyttet til sendingene, er du velkommen til å kontakte oss på følgende e-post; podcast@nih.no.