NIHs ph.d. program

Ph.d.-programmet gir faglig og metodisk innsikt og fordypning på et hovedfelt innen idrettsvitenskap