Studieavdelingen

Studieavdelingen har ansvar for administrasjon og tilrettelegging av NIH’s doktorgradsprogram. Praktiske spørsmål knyttet til ansettelsesforhold må tas med instituttet.

Studieavdelingen (STA) har ansvar for administrasjon og tilrettelegging av NIHs doktorgradsprogram. STA har sekretariatsfunksjon for KFU og utfører administrative oppgaver knyttet til alle deler av forsker-utdanningen fra opptak til disputas.

 STA gir råd og støtte i spørsmål knyttet til alle faser av doktorgradsløpet.

Kontakt

Gro Styrmo

Gro Styrmo

Seniorrådgiver

Telefon: +47 23 26 20 31

Hilde Elisabet Rolén

Hilde Elisabet Rolén

Seniorkonsulent

Telefon: +47 23 26 20 98

Elin Elisabeth Hecker

Elin Elisabeth Hecker

Spesialbibliotekar

Telefon: +47 23 26 20 39