KFU medlemmer

 

Fast vitenskapelig tilsatte medlemmer av KFU er oppnevnt av styret for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2022. Stipendiatene er oppnevnt for perioden 1. januar 2020 til 30. juni 2021. 

 


Institutt for idrettsmedisinske fag:   

Professor Kari Bø (leder)

vara: professor Jorunn K. Sundgot-Borgen

 

Institutt for fysisk prestasjonsevne:   

Professor Jørgen Jensen

vara: professor Olivier Seynnes

 

Institutt for lærerutdanning og friluftslivsstudier:         

Professor Kenneth Aggerholm

vara: førsteamanuensis Marte Bentzen

 

Institutt for idrett og samfunnsvitenskap:  

Professor Fiona Dowling

vara: professor Ørnulf Seippel
  

Stipendiater:  

Representant: Christina Gjestvang 

Vara: Tom Henning Øvrebø

Representant: Hanne Elisabeth Sogn

Vara: Vilde Handegard