AFB

AFB har ansvar for administrasjon og tilrettelegging av NIH’s doktorgradsprogram. Praktiske spørsmål knyttet til ansettelsesforhold må tas med instituttet.

Avdeling for forskning og bibliotek (AFB) 

AFB har ansvar for administrasjon og tilrettelegging av NIH’s doktorgradsprogram.. AFB har sekretariatsfunksjon for KFU og utfører administrative oppgaver knyttet til alle deler av forsker-utdanningen fra opptak til disputas.

 AFB gir råd og støtte i spørsmål knyttet til alle faser av doktorgradsløpet.


Kontaktadresser:

Seniorrådgiver Gro Styrmo (gro.styrmo@nih.no) - telefon 23 26 20 31

Rådgiver Kaja Stene (kaja.stene@nih.no) - telefon 23 26 20 95

Avdelingssjef Kristian Sollesnes (kristian.sollesnes@nih.no) - telefon 23 26 20 42


For spørsmål angående avklaring med forlag om bruk av artikler i doktorgradsavhandlingen, kontakt biblioteket ved spesialbibliotekar Elin Hecker (elin.hecker@nih.no) - telefon 23 26 20 39.