Instituttleder

Instituttleder (IL) har ansvar for:

 • Personalansvar for instituttets veiledere og stipendiater tilsatt ved NIH .
 • Overføre personalansvaret til en annen instituttleder når IL selv skal være veileder for en ph.d.-kandidat.
 • Påse at prosesser og rutiner i doktorgradsløpet skjer i tråd med forutsetninger og tidsplaner
 • Fremme forslag til sakkyndig komité ved søknad om opptak til ph.d. programmet - ved tilsettelse før opptak skal forslag fremmes ved tidspunkt for ansettelse.
 • Fremme forslag til bedømmelseskomite slik at denne er oppnevnt når kandidaten leverer avhandlingen til bedømmelse. Forskriften stiller spesifikke krav til bedømmelseskomitees sammensetning
 • Fastsette dato for disputas i samråd med bedømmelseskomitee, rektorat og kandidat.
 • Påse at veilederforholdet kandidat- veileder fungerer etter intensjonene og avdekke veilederforhold som ikke fungerer
 • Påse at kandidatens og veileders årsrapportering gjennomføres ihht. gjeldende retningslinjer.
 • Følge opp årsrapportering og avdekke manglende/forsinket progresjon.
 • Søke å finne løsninger ved utforutsette forsinkelser hos kandidat.
 • Tilrettelegge for at kandidater innlemmes i instituttets fagmiljø
 • Tilrettelegge for et aktivt og internasjonalt forskningsmiljø
 • Påse at dr.gradskandidatene får fremlegge sin forskning og forskningsresultater