Skifte av veileder

Retningslinjer for skifte av veileder

  1. Instituttleder (IL) innkaller partene til samtale. Begge parter skal ha mulighet til å uttale seg i saken.
  2. Partene prøver på bakgrunn av samtaler, å løse situasjonen. Instituttleder er ansvarlig for å følge opp saken. 
  3.  Dersom situasjonen ikke kan løses og en av partene eller begge, ber om å bli løst fra veilederavtalen, skal saken legges frem for KFU.
  4. Ved konflikt kan L-KFU høre partene før saken legges frem for KFU.  KFU fatter vedtak, oppnevner ny veileder og løser tidligere veileder fra veilederoppgaven.
  5. KFU skal orientere partene om vedtaket.
Vedtatt av KFU 9. september 2008