Rapporter og evalueringer doktorgradsprogrammet

Som del av kvalitetssikrings- og utviklingsarbeidet med programkvalitet gjennomførte NIH en ekstern evaluering av ph.d.-programmet med en nordisk evalueringskomite. Komitéen la frem sin rapport i mars 2018:

 Evalueringsrapport pr mars 2018 (pdf)

Det utarbeides årlig rapporter til styret om kvalitetsarbeidet i ph.d.-programmet:

Rapport om kvalitetsarbeidet 2019 (pdf)

Rapport om kvalitetsarbeidet 2020 (pdf)

Stipendiatene oppfordres til å gi sine tilbakemeldinger om hele/deler av ph.d.programmet ved å besvare ulike evalueringer:

Stipendiaters evaluering av doktorgradsprogrammet - høst 2020 (pdf)