Emneplan - Kvantitative design

Kursinnhold

Tema for kurset er kvantitative design, og hvordan man kan vurdere kvaliteten på slutningene fra en undersøkelse.

Ulike randomiserte eksperiment, kvasi-eksperiment og korrelasjonelle studier (tverrsnittstudier og longitudinelle design) presenteres.
Styrker og svakheter ved de ulike designene diskuteres i lys av validitetsteori. Det presenteres også praktiske eksempler på gjennomføring og analyse fra studier med ulike design. I tillegg diskuteres spesielt hvordan man kan kombinere eksperimentelle og korrelasjonelle design.
 
Kurset går over to dager og gir 2,5 studiepoeng (forutsetter 100% tilstedeværelse).
 

Foreleser

Professor Arne Ola Lervåg og professor Monica Melby-Lervåg, begge Pedagogisk forskningsinstitutt, UiO
 

Litteratur

Shadish, W. R., Cook, T. D., & Campbell, D. T. (2002). Experimental and Quasi-experimental Designs for Generalized Causal Inference. Boston, MA:
Houghton Mifflin Company. (Hovedlitteratur)
 
Bollen, K. A., (1989). Structural Equations with Latent Variables.
Kapitel 3, side 40-79, USA: John Wiley & Sons.
 
Pedhazur, E. J.,(1997). Multiple Regression in Behavioral Research:
Explanation and Prediction - Third Edition Kapitel 8 og 9, side 195 - 282. USA: Wadsworth.