KFU-møtekalender

Komite for forskerutdanning (KFU) har månedlige møter.

For søknader om opptak skal alle dokumenter inklusiv forslag til komite foreligge til fristen.

Forslag om komite for disputas skal sendes på signert skjema ihht KFUs rutine. 

Se Bedømmelseskomite for mer informasjon.

Nedenfor finner du planlagte møtedatoer for vårsemesteret 2021

Møtetidspunktene er kl 12.30-15.00 i møterommet Katnosa. 

  • 26 januar - Programutvalgsmøte (meldefrist 12 januar)
  •  23 februar - Ordinært møte (meldefrist 8 februar)
  • 23 mars - Programutvalgsmøte (meldefrist 8 mars)
  • 27 april - Ordinært møte (meldefrist 12 april)
  • 25 mai - Programutvalgsmøte (meldefrist 10 mai)
  • 22 juni - Ordinært møte (meldefrist 7 juni)

Husk frist for innmelding av saker

Saker som ønskes lagt fram på møtene sendes på mail til Gro Styrmo i Avdeling for forskning og bibliotek. Frist for å melde inn saker til et gitt møte er oppført i parentes.

Av saksbehandlingshensyn kan noen saker måtte utsettes til neste møte, selv om de er meldt innen fristen.

Møteplan for høst 2021 vil bli fastsatt på siste møtevår 2021.

Kontakt

Gro Styrmo

Seniorrådgiver

Telefon: +47 23 26 20 31