KFU medlemmer

 
Fast vitenskapelig tilsatte medlemmer av KFU er oppnevnt av styret for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2019. Stipendiatene er oppnevnt for perioden 1. januar 2017 til 30. juni 2018.

 


Seksjon for coaching og psykologi:         

professor Yngvar Ommundsen (leder)

vara: professor Marit Sørensen

Seksjon for fysisk prestasjonsevne:        

professor Jørgen Jensen

vara: professor Olivier Seynnes

Seksjon for idrettsmedisinske fag:           

professor Jorunn Sundgot-Borgen

vara: professor Grethe Myklebust

Seksjon for kroppsøving og pedagogikk: 

professor Jorunn Spord Borgen

vara: professor Kirsti P. Gurholt

Seksjon for kultur og samfunn:                 

professor Ørnulf Seippel

vara: professor Mari Kristin Sisjord
  

Stipendiater:                                                

Hanne Mong

vara: Gerd Marie Solstad

Håvard Wiig                                                                                            vara: Joar Harøy