KFU medlemmer

 
Fast vitenskapelig tilsatte medlemmer av KFU er oppnevnt av styret for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2019. Stipendiatene er oppnevnt for perioden 1. juli til 31. desember 2019. 

 


Seksjon for coaching og psykologi:         

professor Yngvar Ommundsen (leder)

vara: professor Marit Sørensen

Seksjon for fysisk prestasjonsevne:        

professor Jørgen Jensen

vara: professor Olivier Seynnes

Seksjon for idrettsmedisinske fag:           

professor Jorunn Sundgot-Borgen

vara: professor Grethe Myklebust

Seksjon for kroppsøving og pedagogikk: 

professor Jorunn Spord Borgen

vara: professor Kirsti P. Gurholt

Seksjon for kultur og samfunn:                 

professor Ørnulf Seippel

vara: professor Fiona Dowling
  

Stipendiater:                                                

Representant: Morten Renslo Sandvik (SKS)

Vara: Hanne Mong (SKP)

Representant: Kethe Marie Elgesem Engen (SIM)

Vara: Tom Henning Øvrebø (SCP)