Oversikt regelverk

Vi gjør oppmerksom på at nedenstående ikke er en fullstendig liste.

Den viktigste informasjonen står i Forskrift for doktorgraden ved NIH, vedtatt av styret med siste oppdatering 1. juni 2017.

Annet relevant regelverk er: