Oversikt regelverk

Vi gjør oppmerksom på at nedenstående ikke er en fullstendig liste.

Den viktigste informasjonen står i Forskrift for doktorgraden ved NIH, vedtatt av styret med siste oppdatering 03. mai 2018. 

Annet relevant regelverk er: