KFU-møtekalender

Komite for forskerutdanning (KFU) har månedlige møter.

For søknader om opptak skal alle dokumenter inklusiv forslag til komite foreligge til fristen.

Forslag om komite for disputas skal sendes på signert skjema ihht KFUs rutine. 

Se Bedømmelseskomite for mer informasjon.

Nedenfor finner du planlagte møtedatoer for høstsemester 2019.

Møtetidspunktene er kl 12.30-15.00 i møterommet Katnosa. 

Ordinære møter

  • 27. august (meldefrist saker 12.8.)
  • 24. september (meldefrist 9.9.)
  • 22. oktober (meldefrist 7.10)
  • 19. november (meldefrist 4.11)

Programutvalgsmøter

  • 10. september
  • 15. oktober
  • 10. desember

Husk frist for innmelding av saker

Saker som ønskes lagt fram på møtene sendes på mail til Gro Styrmo i Avdeling for forskning og bibliotek. Frist for å melde inn saker til et gitt møte er oppført i parentes.

Av saksbehandlingshensyn kan noen saker måtte utsettes til neste møte, selv om de er meldt innen fristen.

Møteplan for vår 2020 vil bli fastsatt på siste møte høst 2019.

Kontakt

Gro Styrmo

Seniorrådgiver

Telefon: +47 23 26 20 31