KFU-møtekalender

Komite for forskerutdanning (KFU) har månedlige møter - som hovedregel er møtene på tirsdager fra 12.30 - 15.00

Nedenfor finner du planlagte møtedatoer for vårsemester 2019. Saker som ønskes lagt fram på møtene sendes på mail til Gro Styrmo i Avdeling for forskning og bibliotek. Frist for å melde inn saker til et gitt møte er oppført i parentes. Av saksbehandlingshensyn kan noen saker måtte utsettes til neste møte, selv om de er meldt innen fristen.

Møteplan for høst 2019 vil bli fastsatt på siste møte vår 2019. 

ORDINÆRE MØTER

PROGRAMUTVALGSMØTER

29. januar (Meldefrist saker 15. januar)

12. februar

5. mars (Meldefrist saker 19. februar )

5. mars - utvidet møte, inkluderer behandling av ordinære KFU saker

2. april (Meldefrist saker 19. mars) 

2. april - utvidet møte, inkluderer behandling av ordinære KFU saker

7. mai (Meldefrist saker 23. april) 

 14. mai

11. juni (Meldefrist saker 28. mai)

 

Møtetidspunktene er kl 12.30-15.00 i møterommet Katnosa. 

Kontakt

Gro Styrmo

Seniorrådgiver

Telefon: +47 23 26 20 31