KFU-møtekalender

Komite for forskerutdanning (KFU) har månedlige møter - som hovedregel er møtene på tirsdager fra 12.30 - 15.00

Nedenfor finner du planlagte møtedatoer for vårsemester 2018. Saker som ønskes lagt fram på møtene sendes på mail til Gro Styrmo i Avdeling for forskning og bibliotek. Frist for å melde inn saker til et gitt møte er oppført i parentes. Av saksbehandlingshensyn kan noen saker måtte utsettes til neste møte, selv om de er meldt innen fristen.

Møteplan for høst 2018 vil bli fastsatt på siste møte vår 2018

Møtedato

Frist for å sende inn saker

30 januar

15 januar

27 februar

12 februar

17 april

3 april

15 mai

2 mai

12 juni

28 mai