KFU-møtekalender

Komite for forskerutdanning (KFU) har månedlige møter - som hovedregel er møtene på tirsdager fra 12.30 - 15.00

Nedenfor finner du planlagte møtedatoer for høstsemesteret 2018. Saker som ønskes lagt fram på møtene sendes på mail til Gro Styrmo i Avdeling for forskning og bibliotek. Frist for å melde inn saker til et gitt møte er oppført i parentes. Av saksbehandlingshensyn kan noen saker måtte utsettes til neste møte, selv om de er meldt innen fristen.

Møteplan for vår 2019 vil bli fastsatt på siste møte høst 2018. 

Ordinære møter

Programutvalgsmøter

4. september (Meldefrist saker 20. august) 

18. september

2. oktober (Meldefrist saker 17. september)

23. oktober

6. november (Meldefrist saker 22. oktober) 

20. november

4. desember (Meldefrist saker 20. november) 

 

 

 

Møtetidspunktene er kl 12.30-15.00 i møterommet Katnosa. 

Kontakt

Gro Styrmo

Seniorrådgiver

Telefon: +47 23 26 20 31