Om Ph.d.-programmet

Her finner du oversikt over gjeldende regelverk for forskerutdanningen ved NIH, rolleoversikt og ansvar, samt kontaktpersoner.