Søknadsbehandling

AFB gjennomgår søknaden. Det er en forutsetning at søknaden tilfredsstiller de forutsatte søknadskriterier for en videre søknadsbehandling (ref. opptakskrav).

  1. Dr.gradsprosjektet skal vurderes av en sakkykndig komité oppnevnt av Komité for forskerutdanning (KFU).
  2. Indstituttleder utarbeider forslag til sakkyndig komité. For NIH-tilsatte stipendiater: så snart tilsetting er klar. For eksternt tilsatte stipendiater: såsnart finansiering og tilknytning til NIH er avklart.
  3. Forslag til komité legges frem for KFU som oppnevner komiteen.
  4. Den sakkyndige komitéen har 3 uker på å vurdere doktorgradsprosjektet. Se skjema for vurdering til høyre (på norsk og engelsk)
  5. Den sakkkyndige vurderingen legges frem for KFU med forslag til vedtak.