Opplæringsdel

Opplæringsdelen utgjør tilsammen 40 studiepoeng. Den består av et kurs i vitenskapsteori og etikk (5 poeng), en faglig og metodisk fordypning (30 poeng) og kurs innen generell kvalitativ eller kvantitativ metode (5 poeng). Samtlige eksamener må være bestått før kandidaten kan søke om å få avhandlingen vurdert.

Det er mulig å få godkjent studiepoeng for ph.d. kurs fra andre institusjoner som en del av den obligatoriske metodeopplæringen. Søknad med utførlig beskrivelse sendes KFU ved Gro Styrmo. Vi anbefaler at søknad sendes før du melder deg på/gjennomfører slike kurs.

Emneplaner ph.d.-kurs på NIH
 
Vitenskapsteori og etikk
Det avholdes et obligatorisk kurs i vitenskapsteori og etikk for doktorgradsprogrammet med en ramme på 5 studiepoeng.
 
Oppmeldingen til kurset gjøres når datoene foreligger. 
 
Ved kursslutt skal studenten levere utkast til et essay om vitenskapsteoretiske forhold ved eget prosjekt. Essayet vurderes til bestått/ikke bestått. Ekstern sensor benyttes i bedømmingen. 
 
Faglig og metodisk fordypning 
Det skal avlegges en fag- og metode-eksamen innen første år etter at studiet har startet. Denne eksamen skal inneholde en skriftlig og en muntlig komponent.
 

Du må melde deg til eksamen i dette emnet ved å sende inn oppmeldingsskjema til Studieavdelingen ved Tonje Larsson.

Kvalitativ analyse eller Kvantitative design
Det stilles krav om at dr.gradskandidaten gjennomfører poeng givende kurs innen generell kvalitativ eller kvantitativ metode tilsvarende 5 studiepoeng, på dr.gradsnivå ved NIH eller ved andre vitenskapelige institusjoner. Studiepoengene skal godkjennes av KFU gjennom årsrapporten.
 
Oppmeldingen til kurset gjøres når datoene foreligger. 
 
Metodeopplæringen skal primært gjennomføres i løpet av første studieår, men senest innen de to første årene.