NIH Stipendiat og postdoktororganisasjon

NIH Stipendiat og postdoktororganisasjon (NIHSPO) er et nettverk for doktorgradsstipendiater og postdoktorer ved Norges idrettshøgskole.

Les mer om stipendiatorganisasjonen her

Nytt styre velges hvert årsmøte og består av leder, nestleder og 2–6 medlemmer, hvorav en er kasserer. Styret for 2019/20  består av:

Leder:  Hanne H. Mong (SKP)

Christian Thue Bjørndal (SCP)

Christina Gjestvang (SIM)

Christine Sundgot-Borgen (SIM)

Oddbjørn Klomsten Andersen (SIM)

Allan Bennich Grønkjær (SKS)