NIH Stipendiat og postdoktororganisasjon

NIH Stipendiat og postdoktororganisasjon (NIHSPO) er et nettverk for doktorgradsstipendiater og postdoktorer ved Norges idrettshøgskole.

Les mer om stipendiatorganisasjonen her

Nytt styre velges hvert årsmøte og består av leder, nestleder og 2–6 medlemmer, hvorav en er kasserer. Styret for 2017/18  består av:

Leder: Siv Gjesdal (SCP)

Guro Pauck Bernhardsen (SIM)

Heidi Haraldsen (SCP)

Mats Hordvik (SCP)

Morten Renslo Sandvik (SKS)

Gerd Marie Solstad (SKS)

Live Luteberget (SFP)

Runar Barstad Solberg (SIM)

Morten C Rustad (SKP)