NIH Stipendiat og postdoktororganisasjon

NIH Stipendiat og postdoktororganisasjon (NIHSPO) er et nettverk for doktorgradsstipendiater og postdoktorer ved Norges idrettshøgskole.

Les mer om stipendiatorganisasjonen her

Nytt styre velges hvert årsmøte og består av leder, nestleder og 2–6 medlemmer, hvorav en er kasserer. Styret for 2018/19  består av:

Leder: Runar Barstad Solberg (SIM)

Christian Thue Bjørndal (SCP)

Axel Rosenberg (SKP) 

Allan Grønkjær (SKS)

Ove Sollie  (SFP)

Christina Gjestvang (SIM)

Christine Sundgot-Borgen (SIM) 

Vararepresentant: Øyvind Skattebo (SFP)