Universitetspedagogikk mai 2021

Kursdeltakerne skal utvikle en basisforståelse for universitetspedagogikk for på dette grunnlag kunne arbeide profesjonelt som undervisende lærer i høyere utdanning. Stipendiater ved NIH vil bli prioritert dersom dette blir nødvendig.

Informasjon

Dato

18. - 21. mai

Påmelding

01. februar 2021

Sted

NIH

Tid

kl.12:00

Om

 Kurset gir 2 studiepoeng.

Etter avsluttet emne har studenten grunnleggende kunnskap om pedagogisk virksomhet innenfor universiteter og høgskoler.

Studenten kan:

  • Gjøre rede for og drøfte forutsetninger for lærerens pedagogiske arbeide i høyere utdanning ut fra nasjonale og lokale styringsdokument
  • Planlegge, gjennomføre og diskutere undervisning som fremmer studentaktiv og digitallæring
  • Utøve sine pedagogiske valg ut fra vitenskapelig grunn og erfaringsbasert kunnskap
  • Anvende ulike vurderingsformer i høyere utdanning
  • Bidra til pedagogisk utvikling innenfor høgskole og universitetssektoren

 

Program

Endelig kursinformasjon kommer ca en måned før kursstart. Se foreløpig  emneplan under "Oversikt emneplaner

Praktisk informasjon

Kursholdere: Førsteamanuensis Aage Radmann og førsteamanuensis Mats Hordvik, begge på Institutt for lærerutdanning og friluftslivsstudier.

Foreløpig ikke avklart om kurset avholdes på campus eller digitalt.

Påmelding

Bindende påmelding sendes Kurspåmelding PhD NIH  innen mandag 1. februar 2021. Merk eposten "Universitetspedagogikk"