Universitetspedagogikk mai 2021

Kursdeltakerne skal utvikle en basisforståelse for universitetspedagogikk for på dette grunnlag kunne arbeide profesjonelt som undervisende lærer i høyere utdanning. Stipendiater ved NIH vil bli prioritert dersom dette blir nødvendig.

Informasjon

Dato

18. - 21. mai

Påmelding

01. februar 2021

Sted

NIH

Tid

kl.12:00

Om

 Kurset gir 2 studiepoeng.

Etter avsluttet emne har studenten grunnleggende kunnskap om pedagogisk virksomhet innenfor universiteter og høgskoler.

Studenten kan:

  • Gjøre rede for og drøfte forutsetninger for lærerens pedagogiske arbeide i høyere utdanning ut fra nasjonale og lokale styringsdokument
  • Planlegge, gjennomføre og diskutere undervisning som fremmer studentaktiv og digitallæring
  • Utøve sine pedagogiske valg ut fra vitenskapelig grunn og erfaringsbasert kunnskap
  • Anvende ulike vurderingsformer i høyere utdanning
  • Bidra til pedagogisk utvikling innenfor høgskole og universitetssektoren

 

Program

Endelig kursinformasjon kommer ca en måned før kursstart. Se foreløpig  emneplan under "Oversikt emneplaner

Praktisk informasjon

Kursholdere: Førsteamanuensis Aage Radmann og førsteamanuensis Mats Hordvik, begge på Institutt for lærerutdanning og friluftslivsstudier

Påmelding

Bindende påmelding sendes Kurspåmelding PhD NIH