PhD643 Universitetspedagogikk juni 2023

Kursdeltakerne skal utvikle en basisforståelse for universitetspedagogikk for på dette grunnlag kunne arbeide profesjonelt som undervisende lærer i høyere utdanning. Kurset holdes på norsk og er begrenset til 15 deltakere.

Informasjon

Dato

5. - 12. juni

Påmelding

05. mai 2023

Sted

NIH

Tid

kl.09:00

Om

 Kurset gir 2 studiepoeng.

Etter avsluttet emne har studenten grunnleggende kunnskap om pedagogisk virksomhet innenfor universiteter og høgskoler.

Studenten kan:

  • Gjøre rede for og drøfte forutsetninger for lærerens pedagogiske arbeide i høyere utdanning ut fra nasjonale og lokale styringsdokument
  • Planlegge, gjennomføre og diskutere undervisning som fremmer studentaktiv og digitallæring
  • Utøve sine pedagogiske valg ut fra vitenskapelig grunn og erfaringsbasert kunnskap
  • Anvende ulike vurderingsformer i høyere utdanning
  • Bidra til pedagogisk utvikling innenfor høgskole og universitetssektoren

 

Program

Endelig kursinformasjon vil bli lagt ut i Canvas etter påmelding. Se emneplan i studiehåndbok.

Praktisk informasjon

Kursholdere: Førsteamanuensis Aage Radmann og førsteamanuensis Mats Hordvik, begge på Institutt for lærerutdanning og friluftslivsstudier

Påmelding

Bindende påmelding sendes Kurspåmelding PhD NIH