Praktisk forskningsetikk og personvern

Et tilbud til stipendiater som skal sende søknad til etisk komite/REK og melding til NSD før de kan delta på introduksjonskurset.

NIH gjennomfører to ganger i året et obligatorisk Introduksjonskurs for stipendater. En egen modul i kurset omhandler "Praktisk forskningsetikk og personvern". Avdeling for forskning og bibliotek (AFB) har lagt til rette for et eget tilbud til kandidater som skal sende søknad til NIHs etiske komité / Regionale etiske komiteer (REK) og melding til Norsk senter for forskningsdata - NSD før de har hatt anledning til å delta på introduksjonskurset. Hvis dette er aktuelt for deg, ta kontakt med seniorrådgiver Turid Sjøstedt i AFB.

1. Kandidaten får tilgang til filmene "Praktisk forskningsetikk og personvern" (totalt tre filmer x 15 minutter). 

2. Kandidaten får tilsendt eksempel på søknad til etisk komite og sjekkliste for forskningsetiske vurderinger. Det er mulig å kontakte AFB v/Turid Sjøstedt (sekretær i etisk komite) hvis de trenger veiledning/ønsker en gjennomgang av utkast til søknad før den sendes til komiteen.

Melding til NSD blir gjennomgått i filmene og NSD gir også spesifikk veiledning i forbindelse med utfylling av meldeskjema.

Merknad: Veileder er ansvarlig for søknad til etisk komité/REK og melding til NSD og skal alltid kvalitetssikre disse før innsending.

Kandidater som benytter seg av dette tilbudet må delta på hele det obligatoriske introduksjonskurset for ph.d-kandidater. Se egen kursside for informasjon om neste introduksjonskurs