Introduksjonskurs Ph.d. - vår 2021

Introduksjonskurset inngår i det obligatoriske opplæringsprogrammet for stipendiater som er tatt opp etter 1. august 2020. Kurset er forbeholdt kandidater ved NIH som er tatt opp ved doktorgradsprogrammet ved kursstart.

Informasjon

Dato

31. mai 2021- 11. juni 2020

Påmelding

26. april 2021

Sted

NIH

Tid

kl.08:15

Om

Hovedmålet med kurset er at ph.d-kandidaten kan dokumentere kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse knyttet til planlegging og gjennomføring av en ph.d-utdanning.
Spesifikt vil emnet inneholde tema som ph.d-forskrift, forskningsetikk herunder informasjonssikkerhet/ personvern, krav til innhold i forskningsprotokoll/prosjektplan, prosjektregistrering, publiseringskanaler og forventninger knyttet til veiledningsprosessen.

Se emneplan for mer informasjon om Introduksjonskurset.

Måloppnåelse 2 studiepoeng forutsetter en total studieinnsats på ca. 60 timer. Dette inkluderer totalt 10 timer lærerstyrt undervisning  - se timeplan nedenfor:

Emneansvarlig - professor Jorunn Sundgot Borgen

Program

Mandag 31. mai - møterom Blankvann

08.15 - 10.00 Ph.d. forskriften og retningslinjer for Ph.d utdanningen - ved professor Jorunn Sundgot-Borgen, Institutt for idrettsmedisin.

Tirsdag 1. juni - digital forelesning/film

10:15 - 12.00 Forskningsetiske retningslinjer som er relevante for eget forskningsfelt - ved Kristian Sollesnes, avdelingsleder og Turid Sjøstedt, seniorrådgiver, begge Avdeling for forskning og bibliotek (AFB).

Mandag 7. juni  -  møterom Blankvann

08:15 - 10:00 Planlegging og utvikling av eget forskningsarbeid, Forventninger knyttet til veiledningsprosessen - ved professor Jorunn Sundgot-Borgen, IIM.

Tirsdag 8. juni - auditorium Bredde

10:15 - 12.00 Informasjon om bibliotektjenestene ved NIH. Spisset informasjon om hva slags forskerstøtte biblioteket kan tilby. Relevante publiseringskanaler og databaser - ved hovedbibliotekarTurid Midtbø og spesialbibliotekar Elin Elisabeth Hecker, avdeling for forskning og bibliotek (AFB)

Torsdag 11. juni - Workshop møterom Mylla

09:15 - 12:00 Forskningsetikk og personvern i eget prosjekt - ved Kristian Sollesnes og Turid Sjøstedt (AFB)

Praktisk informasjon

Eventuelle endringer i program vil bli lagt ut i Canvas.

Påmelding

Påmelding sendes phd-kurs@nih.no innen 24 mai 2021.