Introduksjonskurs Ph.d. - lærerstyrt undervisning

NIH organiserer Introduksjonskurs for stipendiater - lærerstyrt undervisning vil bli gjennomført mandag 2, 9 og 16 november (fra 08-15 til 12.00).

Informasjon

Dato

2. - 9. november

Sted

NIH

Tid

kl.08:15

Om

Hovedmålet med kurset er at ph.d-kandidaten kan dokumentere kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse knyttet til planlegging og gjennomføring av en ph.d-utdanning.
Spesifikt vil emnet inneholde tema som ph.d-forskrift, forskningsetikk herunder informasjonssikkerhet/ personvern, krav til innhold i forskningsprotokoll/prosjektplan, prosjektregistrering, publiseringskanaler og forventninger knyttet til veiledningsprosessen.

Se emneplan for mer informasjon om Introduksjonskurset.

Måloppnåelse 2 studiepoeng forutsetter en total studieinnsats på ca. 60 timer. Dette inkluderer totalt 10 timer lærerstyrt undervisning  - se timeplan nedenfor:

Forelesninger: mandag 2 og mandag 9 november, begge dager fra 08:15 til 12:00

Workshop: mandag 16 november - 09:15 - 12:00

Praktisk informasjon

Timeplan undervisning : 

Mandag 2 november - møterom Blankvann:

08.15 - 10.00 Ph.d. forskriften og retningslinjer for Ph.d utdanningen - ved professor Jorunn Sundgot-Borgen, Institutt for idrettsmedisin.

10:15 - 12.00 Forskningsetiske retningslinjer som er relevante for eget forskningsfelt - ved Kristian Sollesnes, avdelingsleder og Turid Sjøstedt, seniorrådgiver, begge Avdeling for forskning og bibliotek (AFB).

Mandag 9 novembermøterom Blankvann

08:15 - 10:00 Planlegging og utvikling av eget forskningsarbeid, Forventninger knyttet til veiledningsprosessen - ved professor Jorunn Sundgot-Borgen, IIM.

10:15 - 12.00 Informasjon om bibliotektjenestene ved NIH. Spisset informasjon om hva slags forskerstøtte biblioteket kan tilby. Relevante publiseringskanaler og databaser - ved hovedbibliotekarTurid Midtbø og spesialbibliotekar Elin Elisabeth Hecker, avdeling for forskning og bibliotek (AFB)

Mandag 16 november - Workshop møterom Mylla

09:15 - 12:00 Forskningsetikk og personvern i eget prosjekt - ved Kristian Sollesnes og Turid Sjøstedt (AFB)

Påmelding

Send mail merket "Påmelding introduksjonskurs" til kajast@nih.no senest onsdag 21 okt. Stipendiater som er tatt opp på programmet etter august 2020 vil bli prioritert.