PHD640 Introduksjonskurs Ph.d. - sept 2023

Introduksjonskurset inngår i det obligatoriske opplæringsprogrammet for stipendiater som er tatt opp etter 1. august 2020. Påmeldingsfrist 29. august 2023. Kurset er forbeholdt kandidater ved NIH som er tatt opp ved doktorgradsprogrammet ved kursstart og kandidater ansatt som stipendiat ved kursstart men fortsatt i en opptaksprosess.

Informasjon

Dato

12. - 20. september

Påmelding

29. august 2023

Sted

NIH

Tid

kl.08:15

Om

Hovedmålet med kurset er at ph.d-kandidaten kan dokumentere kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse knyttet til planlegging og gjennomføring av en ph.d-utdanning.
Spesifikt vil emnet inneholde tema som ph.d-forskrift, forskningsetikk herunder informasjonssikkerhet/ personvern, krav til innhold i forskningsprotokoll/prosjektplan, prosjektregistrering, publiseringskanaler og forventninger knyttet til veiledningsprosessen.

Se emneplan for mer informasjon om Introduksjonskurset.

Måloppnåelse 2 studiepoeng forutsetter en total studieinnsats på ca. 60 timer. Dette inkluderer totalt 10 timer lærerstyrt undervisning  - se timeplan nedenfor:

Emneansvarlig - professor Jorunn Sundgot Borgen

Program

Programmet vil bli oppdatert når møterom er bekreftet.

12. september 

08.15 - 10.00 Ph.d. forskriften og retningslinjer for Ph.d utdanningen - ved professor Jorunn Sundgot-Borgen, Institutt for idrettsmedisin.

13. september - digital forelesning/film

10:15 - 12.00 Praktisk forskningsetikk og personvern 

Forelesningen gir en oversikt over hvilke etiske krav, og krav til personvern, som gjelder for forskningsprosjekter, og hvilke godkjenninger og vurderinger som må foreligge før et prosjekt kan starte opp.  Innholdet i forelesningen er grunnlaget for workshopen om forskningsetikk og personvern i eget prosjekt 8. februar. Forelesningen som består av tre deler, er lagt ut på Canvas under emnet Introduksjonskurs (PhD 640).

NB: Endelig opplegg for denne dagen er ikke fastsatt - dette kan også påvirke workshop 8 februar.

15. september - 

10:15 - 12.00 Informasjon om bibliotektjenestene ved NIH. Spisset informasjon om hva slags forskerstøtte biblioteket kan tilby. Relevante publiseringskanaler og databaser - ved hovedbibliotekarTurid Midtbø og spesialbibliotekar Elin Elisabeth Hecker.

19. september - 

08:15 - 10:00 Planlegging og utvikling av eget forskningsarbeid, Forventninger knyttet til veiledningsprosessen - ved professor Jorunn Sundgot-Borgen, IIM.

20. september - Workshop 

10.15 - 13.00 Forskningsetikk og personvern i eget prosjekt - ved Kaja Stene (personvernrådgiver) og Turid Sjøstedt (seniorrådgiver og sekretær for NIHs etiske komité).

Praktisk informasjon

Eventuelle endringer i program vil bli lagt ut i Canvas.

Merknad - se også eget tilbud for stipendiater som skal sende søknad til etisk komite/REK og meding til NSD før de kan delta på introduksjonskurset. De som har benyttet seg av dette tilbudet må likevel gjennomføre hele introduksjonskurset.

Påmelding

Påmelding på e-post til phd-kurs@nih.no