Generell kursinformasjon PhD

Oversikt kommende ph.d-kurs organisert på NIH. Om godkjenning av studiepoeng for ph.d.-kurs fra andre institusjoner.

Ph.d-kurs som organiseres på NIH:

Godkjenning studiepoeng fra andre institusjoner

Ph.d.-kurs som organiseres på NIH:

Oversikten nedenfor oppdateres med datoer ettersom AFB får informasjon fra de emneansvarlige.  Detaljer om hvert enkelt kurs ligger på kurssidene. Mer konkret informasjon til påmeldte vil bli lagt ut i Canvas (av emneansvarlig).

Avhandlingsseminar organiseres første gang i 2022, foreløpig ikke fastsatt om det blir vår eller høst.

Påmeldinger skal sendes phd-kurs@nih.no innen oppgitt frist. Påmelding er bindende.

Vår 2021 - (påmeldingsfrist i parentes)

Introduksjonskurs

31 mai - 11 juni (26 april)

Kvalitativ metode

25 - 28 mai (9 april)

Kvantitativ metode 

Del 1 - 9 mars -   (18 desember)

Del 2 - 19 - 29 april (26 mars)

Universitetspedagogikk

18 - 21 mai (1 februar)

 

Høst 2021

Introduksjonskurs

Dato kommer

Theory and Ethics of Science

8 - 11 november (1 september)

 

Vår 2022

Introduksjonskurs

Dato kommer

Kvantitativ metode - del 1 og 2

Dato kommer

Kvalitativ metode 

Dato kommer

Universitetspedagogikk

Dato kommer

Kontakt

Påmelding ph.d.-kurs

Påmeldinger skal sendes phd-kurs@nih.no innen oppgitt frist.

 

Eksterne ph.d.-kurs

Det er mulig å få godkjent studiepoeng for ph.d. kurs fra andre institusjoner som en del av den obligatoriske metodeopplæringen. Søknad med utførlig beskrivelse sendes KFU ved Gro Styrmo. Det anbefales at søknad sendes før du melder deg på/gjennomfører slike kurs.