Endnote-kurs

Informasjon

Dato

19. september

Påmelding

06. september 2018

Sted

NIH

Tid

kl.09:00

Program

Innholdet i kurset vil være en innføring i bruk av EndNote.
Følgende tema vil bli gjennomgått:

  • Oppretting og organisering av EndNote-bibliotek
  • Import av referanser til bibliotek i EndNote fra ulike kilder
  • Håndtering av siteringer og litteraturliste i Word-dokument.

Praktisk informasjon

Påmelding: bindende påmelding via mail til gro.styrmo@nih.no innen 06. september.

Kursansvarlig: Spesialbibliotekar Karianne Hasledalen, NIH.