Eksterne kurs - informasjon

Det er mulig å få godkjent studiepoeng for ph.d. kurs fra andre institusjoner som en del av den obligatoriske metodeopplæringen. Søknad med utførlig beskrivelse sendes KFU ved Gro Styrmo. Det anbefales at søknad sendes før du melder deg på/gjennomfører slike kurs.

Informasjon

Dato

1. januar 2021- 31. desember 2022

Sted

eksternt

Tid

kl.01:00

Om

Søknad med utførlig beskrivelse sendes KFU ved Gro Styrmo. Vi anbefaler at søknad sendes før du melder deg på/gjennomfører slike kurs.