Avhandlingsseminar oktober 2022

Studentene skal gjennom kurset reflektere over forståelser, erfaringer, kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse utviklet gjennom arbeidet med doktoravhandlingen. Emnet er relevant etter fullført midtveisevaluering og gir 2 studiepoeng.

Informasjon

Dato

11. oktober - 2. november

Sted

NIH

Tid

kl.08:15

Om

Se emneplan Avhandlingsseminar  PhD642 i Studiekatalogen: 

Program

Måloppnåelse i emnet forutsetter en total studieinnsats på ca. 60 timer. Dette inkluderer totalt 15 timer lærerstyrt undervisning, 15 timer arbeide i seminargrupper og 30 timer selvstudium. Kurset vil veksle mellom forelesning, gruppearbeid og diskusjoner, selvstendig arbeid og skriftlige og muntlige presentasjoner.

Emneansvarlig - professor Grethe Myklebust (IIM)

Praktisk informasjon

Mer informasjon og påmeldingsfrist kommer.

Påmelding

Påmelding til phd-kurs@nih.no